top logo

บทความ

ภาพประกอบ : thebookof


ต้องรู้จักเสียสละเสียบ้าง ลูกน้องถึงจะรัก    

Post by Admin , writed by Admin,March 14, 2020.
thailand socail


  สำหรับองค์กรที่ไม่มีความมั่นคงด้านบุคลากรมักมีปัญหา หัวหน้า  ผู้จัดการ เอาแต่ผลประโยชน์และเห็นแก่ได้ กอบโกยผลประโยชน์แม้แต่ลูกน้องของตนเอง  ยิ่งเศรษฐกิจแย่ๆ ยิ่ง กอบโกยผลประโยชน์ หากเจ้านายหรือผู้บริหารระดับสูง ยอมเสียสละของๆ ตนเอง  เช่น ลดเงินเดือนตัวเองในช่วงวิกฤติ หรือ งดรับโบนัส  แทนลูกน้อง  (เพราะยังไงเงินเดือนผู้บริหารย่อมมากกว่าเงินเดือนลูกน้องอยู่แล้ว )  ลูกน้องไม่เดือดร้อน   พนักงานยังมีรายได้เท่าเดิม เขาอยู่ได้  บรัษัทอยู่ได้  การเลือกตัดสินใจของเจ้านายโดยมองความเห็นอกเห็นใจลูกน้องมาก่อน แม้ความจริงแล้วคงไม่มีใครที่อยากสูญเสีย แต่เมื่อเข้าตาจนแล้ว ก็ควรจะสูญเสียให้น้อยที่สุด  ที่สภาวะเช่นนั้น พนักงานทุกคนต้องการกำลังใจ  หากไปซ้ำเติมวิกฤติเข้าให้แล้ว ขวัญกำลังใจของพนักงานก็ไม่มี  แล้วมีหรือองค์กรจะอยู่รอดได้   มีคนกล่าวว่า  วิกฤติคือโอกาส   ดีหรือร้าย ขึ้นอยู่กับมุมมอง  และวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร


   ลูกน้องเมื่อเห็นเจ้านาย เสียสละก็จะเกิดขวัญกำลังใจ ร่วมหัวจมท้าย ไปไหนไปกัน ฝ่าฟันวิกฤตที่เผชิญอยู่ ให้อยู่รอดกันไปทั้งองค์กร  ลูกน้องเมื่อเห็นเจ้านายเสียสละ ย่อมซาบซึ้ง พวกเขาจะตอบแทนพระคุณ เป็นการแสดงน้ำใจตอบรับเจ้านายที่เคยเสียสละให้พวกเขาในตอนที่เจอวิกฤต  ไม่ว่าจะด้วยการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือช่วยกันลดค่าใช้จ่ายในองค์กร ทำให้องค์กรสามารถประคับประคองตนเอง จนผ่านพ้นวิกฤตไปได้  


  หากมีเจ้านายแบบนี้ย่อมทำให้ลูกน้องเคารพและจงรักภักดีอย่างแน่นอน  เป็นการซื้อใจลูกน้อง  ด้วยน้ำใจ  ใช่ด้วยน้ำเงิน เพียงอย่างเดียว

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ


Tag