top logo

บทความ

ภาพประกอบ : thebookof


การนั่งทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

Post by Admin, july 14, 2018.
Com officework

ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น ให้ปรับสภาพการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณใหม่ทุกๆ ครั้งที่คุณนั่งทำงานให้ปรับแต่งบริเวณทำงานให้มีความสะดวกสบาย1. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยและสะดวกสบาย ตำแหน่งท่วงท่า แสงสว่าง เฟอร์นิเจอร์ การจัดระเบียบงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อม และนิสัยในการทำงานอื่นๆ อาจมีผลกระทบต่อความรู้สึกและสุขลักษณะในการทำงานของคุณ การปรับสภาพแวดล้อมและลัการะการทำงานเฉพาะตัว อาจช่วยลดความ เมื่อยล้าหรืออึดอัด ลดความเครียด ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วย


ทางเลือกที่สำคัญ


สิ่ เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องใช้คอมพิวเตอร์ คุณมีทางเลือกอื่นๆ เสมอ ซึ่งมีผลต่อความสบายและความปลอดภัยของคุณเอง สิ่งเหล่านี้เป็นจริงเสมอไม่ว่าคุณจะใช้แป้นพิมพ์ไร้สาย จอภาพขนาดใหญ่หรือเล็ก ใช้คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือว่าโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ คุณเป็นผู้เลือกท่าทางการทำงานของคุณเอง รวมถึงแสงสว่าง และปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย
การปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

มีปัจจัยหลายประการในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงผลต่อสุขภาพและความปลอดภัย การปฎิบัติตามคำแนะนำจะช่วยให้คุณสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย


ข้อปฎิบัติที่สำคัญ


การปรับเปลียน ➢ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งและท่าทางการทำงานของคุณ ➢ ท่านั่งที่ถูกต้องของทุกคนนั้นไม่มี คุณต้องค้นหาตำแหน่งหรือท่านั่งที่คุณรู้สึกสบายที่สุด ผมขอแนะนำให้คุณปรับแต่งตำแหน่งและท่วงท่าบ่อยๆการเคลื่อนย้าย ➢ เปลี่ยนแปลงชนิดการทำงานเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้บ้าง อย่านั่งทำงานอยู่กับที่ตลอดทั้งวัน ➢ หางานบางอย่างที่คุณต้องเดินทำบ้างการผ่อนคลาย ➢ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทำงานและที่บ้าน ทำร่างกายให้สบายๆ และพยายามค้นหาสาเหตุของความเคลียดที่คุณมีอยู่ ➢ พยายามหลีกเลี่ยงสภาพที่ทำให้เกิดความเครียด ต่อร่างกาย เช่นการหดรัดของกล้ามเนื้อและการยกไหล่ ควรคลายความเครียดอยู่เสมอ ➢ พักช่วงสั้นๆ แต่บ่อยๆ
สำรวจ ➢ ความต้องการของร่างกายของคุณ ➢ สำรวจความเคล็ดขัดยอก ความอึดอัด หรือความปวดที่คุณอาจรู้สึก และหาทางแก้ไขเพื่อคลายความตึงเครียดเหล่านั้น
พึงจำไว้ว่า ➢ ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สิ่งนี้จะช่วยให้ร่างกายของคุณทนทานต่อการทำงานหนักได้ ➢ ให้ความเอาใจใส่ต่อโรคภัยไข้เจ็บที่คุณมีหรือปัจจัยสุขภาพอื่นๆ ที่คุณทราบ ควรปรับนิสัยการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาสุขภาพเหล่านี้


คุณอาจพบท่านั้งหรือยืนต่างๆ ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับงานที่คุณทำ คุณควรเปลี่ยนอริยาบทและท่วงท่าต่างๆ ไปเป็นท่าที่คุณรู้สึกสบายที่สุดบ่อยๆ ในแต่ละวัน
2. การหาท่วงท่าการทำงานที่สะดวกสบายท่วงท่าต่างๆ แทนที่จะทำงานในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ ให้หาท่วงท่านั่งต่างๆ ที่คุณรู้สึกสบายมากที่สุด ท่วงท่าที่สบายคือการวางสรีระในลักษณะต่างๆ ที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสม และสะดวกสบายที่สุดขณะที่คุณกำลังทำงานอยู่ การเคลื่อนที่ การนั่งท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานานอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัด และกล้ามเนื้อเกิดอาการเมื่อยล้าได้ การเปลี่ยนท่วงท่าส่งผลดีต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น กระดูกสันหลัง ข้อต่อ กล้ามเนื้อ หรือระบบหมุนเวียนโลหิต ➢ คุณควรเปลี่ยนอริยาบท และท่วงท่าต่างๆ ไปเป็นท่าที่คุณรู้สึกสบายที่สุดในแต่ละวัน

Tag