top logo

บทความ

ภาพประกอบ : thebookof


หัวหน้าควรปฎิบัติกับลูกน้องอย่างไร ให้ลูกน้องก้าวหน้า    

Post by Admin , writed by Admin,March 13, 2020.
thailand socail


  หลายๆ คนมีปัญหาทีทำงาน และอยากลาออก ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องงาน แต่ส่วนใหญ่การลาออกจากงานไม่ใช่เพราะเบื่องานหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ แต่หลักๆ มาจากปัญหา ระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง คำว่าลูกน้องนั้นมาจาก คำว่าลูก หมายถึง การดูแลกันเหมือนพ่อดูแลลูก คำว่าน้องคือรักใครกลมเกลียวกันเหมือนพี่น้อง 


   หัวหน้าส่วนหนึ่งมักคิดว่าลูกน้องต้องพึ่งพาตนเอง ตนต้องเป็นใหญ่ ไม่มีลูกน้องก็ไม่เป็นไร ลาออกไปก็หาใหม่ได้ จึงเป็นปัญหาขององค์กร ในหลายๆ องค์กร    คุณ โสภณพนิช ธนาราชันย์ เคยพูดเอาไว้ว่า ถ้าไม่มีเขา เราก็อยู่ไม่ได้     เข้าในที่นี้หมายถึง ลูกน้องนั้นเอง ในโลกใบนี้ เราจะเก่งแต่คนเดียวไม่ได้ เราต้องส่งเสริมให้ลูกน้องเก่งกว่าเรา เพราะไม่นานเราก็ต้องออกไปจากองค์กร แต่องค์กรจะอยู่อย่างไร ก็ต้องพึ่งพาลูกน้อง ซึ่งในอนาคตก็ต้องมาเป็นหัวหน้าแทนที่เรานั้นเอง


ความสามารถในการบริหารไม่ได้มีเพียงแค่การบริหารธุรกิจเท่านั้น แต่การบริหารคนซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่า กว่าจะสร้างมาได้ต้องใช้เวลาเป็นอันมาก หากเราฝึกอบรมพนักงานเราจนเก่งแล้ว เขามาลาออกเพียงเพราะไม่พอใจหัวหน้างาน ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายสำหรับองค์กรที่สร้างเพชรเม็ดงามมาได้ต้องเสียเพชรไปเพียงเพราะก้อนกรวดทีตนตั้งขึ้นมาเป็นหัวหน้านั้นเอง   ปลายทางความสำเร็จของนักบริหารส่วนใหญ่ ที่ประสพผลสำเร็จ ล้วนเกิดจากการครองใจคน แทนที่จะนั่งบนหลังคนทั้งนั้น เพราะการครองใจคน ทำให้คนทำงานได้อย่างเต็มความสามารถและททีสำคัญคืออย่างเต็มใจ นั้นเอง


  แต่ต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าการซื้อใจลูกน้องจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างสรรค์ให้เป็นจริงได้   ส่ิงสำคัญคือ เจ้านายต้องเร่ิมต้นจากไม่มีอะไรเสียก่อน ไม่ต้องตอบสนองลูกน้องทุกอย่าง ลูกน้องจึงจะแข็งแกร่งและยืนหยัดได้ด้วยตนเองได้


ในสภาพปัจจุบันคงปฎิเสธไม่ได้ว่า งบประมาณในการทำงานนั้นมีอยู่อย่างจำกัด เวลาหัวหน้าอย่างเราของบประมาณจากผู้บริหารมา มักไม่ได้เต็มจำนวน ได้มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังและความสามารถของแต่ละคนทีจะโน้มน้าว ผู้บริหารให้ลงทุนกับโปรเจคของตน ดังนั้น สิ่งที่เราต้องฝึกให้ลูกน้องของเราคือ


เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่งบประมาณจะสามารถทำได้

เมื่อเราได้งบประมาณมาเราควรใช้งบประมาณที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อไม่ให้เราต้องของบประมาณเพิ่มเติมเพราะการของบเพิ่มทั้งๆที่ยังไม่มีผลงานออกมา ผู้บริหารคงไม่ปลื้มแน่ ผู้บริหารอาจะคิดว่าเอางบเขาไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหรือไง


เลือกส่ิงที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเอาไว้ก่อน

ส่วนอื่นที่ยังไม่สำคัญให้เอาไว้ทีหลัง ให้เลือกแกนหลักของงานก่อน ถ้าเราไม่เลือกแกนหลักของงาน เราก็จะยังไม่สามารถทำโปรเจคหรือผลงานออกมาได้  เรื่องคุณภาพอาจจะเป็นส่ิงรองลงมา


เลือกในสิ่งที่ประหยัดมากที่สุด

การประหยัดเป็นสิ่งทีดี กรณีการที่ลูกน้องของเราได้งบประมาณน้อยและได้รับการกดดันจากผู้บริหาร  หรืองบประมาณในการจ้างสามารถทำได้เพียงเท่านี้ ทำให้เราไม่สามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้ ส่งผลให้เนื้องานออกมาไม่ดีอย่างที่เราคิดไว้


ด้วยแรงกดดันทั้งสามข้อจะทำให้ลูกน้องของเราได้คิด สอนให้เขาได้เริ่มต้นจากศูนย์ คือไม่มีอะไรเลยแม้แต่งบประมาณ แทนที่จะคอยแต่ให้เราป้อนให้ ลูกน้องจะได้คิดเอง หัวหน้าควรช่วยเหลือเพียงการสนับสนุนเท่านั้น หากเรายืนมือเข้าไปหา ช่วยเหลือทุกอย่าง ลูกน้องของเราจะคิดไม่เป็น ส่งผลต่อการทำงานในอนาคตของเขา  คนเราควรเร่ิมจากกระบวนการคิดก่อนที่จะลงมือทำ  ลบความคิดที่ว่าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้


การขอเบิกงบประมาณควรเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะอย่างน้อยลูกน้องเราก็ได้คิดได้ทำจนสุดความสามารถแล้ว   จึงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าที่จะช่วยเหลือในภายหลัง


ในทางกลับกันเราไม่ควรมุงมั่นแต่จะหั่นงบประมาณ แต่ต้องการผลสำเร็จที่สวยหรู หลายๆครั้งที่ลูกน้องมีความคิดดีๆ แต่ไม่กล้าเสนอเจ้านาย เพราะความคิดนั้นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมากไปต่อยอดให้สำเร็จ   ผู้บริหารไม่ยอมลงทุน ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กรได้ เป็นหัวหน้า เป็นเจ้านายต้องมองการไกล รอบคอบและวิเคราะห์ให้ถูกต้อง จึงพาทีมงานและองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้
บทความอื่นๆที่น่าสนใจ


Tag